Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring verduidelijken we ons beleid met betrekking tot de gegevens die we over u verzamelen via www.onlinetrainingen.e-magined.be. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig door te nemen. Onze gegevensverwerking voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving, wat betekent dat we:

   • duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring;

   • streven naar beperking van de verzameling van persoonsgegevens tot enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;

   • uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken, wanneer uw toestemming vereist is;

   • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en van derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, eisen dat zij hetzelfde doen;

   • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  Indien u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, kunt u contact met ons opnemen op info@e-magined.be.

    1. Doel, gegevens en bewaartermijn

   We kunnen persoonsgegevens ontvangen of verzamelen voor verschillende doeleinden met betrekking tot onze bedrijfsvoering, zoals hieronder beschreven:

   1.1 Contact – via telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

   Voor dit doeleinde verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

     • Voor- en achternaam

     • E-mailadres

    De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming.

    Bewaartermijn: We bewaren deze gegevens alleen gedurende de periode dat de dienstverlening plaatsvindt.

    1.2 Betalingen

    Voor dit doeleinde verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

      • Voor- en achternaam

      • E-mailadres

     De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming.

     Bewaartermijn: We bewaren deze gegevens alleen gedurende de periode dat de dienstverlening plaatsvindt.

     1.3 Nieuwsbrieven

     Voor dit doeleinde verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

       • Voor- en achternaam

       • E-mailadres

      De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming.

      Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

      1.4 Verzamelen en analyseren van statistieken voor siteverbetering

      Voor dit doeleinde verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

        • IP-adres

        • Informatie over internetactiviteit, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en interactie-informatie met onze website, applicatie of advertentie

        • Geo-locatiegegevens

        • Geboortedatum

        • Geslacht

       De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming.

       Bewaartermijn: We bewaren deze gegevens gedurende 26 maanden na beëindiging van de dienst.

         1. Cookies

        Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

          1. Delen met andere partijen

         Wij delen persoonsgegevens indien wij hiertoe bij wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, of in antwoord op een verzoek van wetshandhavingsinstanties, binnen de grenzen van andere wettelijke bepalingen, of voor een onderzoek naar een kwestie met betrekking tot de openbare veiligheid. In geval van overname, verkoop, fusie of overname van onze site of organisatie, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en potentiële kopers, en kunnen deze worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren. We hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij volledige IP-adressen worden geblokkeerd.

           1. Beveiliging

          Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. We beperken de toegang tot uw gegevens tot de noodzakelijke personen, schermen de toegang tot gegevens af en controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen.

            1. Websites van derden

           Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wordt verwezen via links op onze site. We kunnen niet garanderen dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. Lees de privacyverklaringen van deze sites voordat u deze gebruikt.

             1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

            We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Wanneer mogelijk zullen we u ook actief informeren over belangrijke wijzigingen.

              1. Toegang en wijziging van uw gegevens

             Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

               • Recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

               • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die we van u verwerken.

               • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u dat wenst.

               • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

               • Recht op gegevensportabiliteit: u heeft het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze volledig over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

               • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er legitieme redenen zijn voor verdere verwerking.

              Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

                1. Een klacht indienen

               Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

                 1. Contactinformatie

                E-magined

                Chloë De Raedt

                Nekkersputstraat 96

                9000 Gent

                België

                Website: https://e-magined.be

                E-mail: info@e-magined.be

                Telefoonnummer: +32 0456 04 07 21

                Scroll naar boven